Hjem Helse og omsorgHelsestasjon

Helsestasjon

Svangerskapskontroll

Er du gravid og bor i Trondheim kommune kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller en kombinasjon av disse, gjennom svangerskapet. 

Hver bydel har sin jordmorstasjon og du finner jordmødrene ved følgende helsestasjoner i bydelene:

Nidarvoll helsestasjon (Lerkendal bydel)
Midtbyen helsestasjon (Midtbyen bydel) 
Saupstad helsestasjon (Heimdal bydel)
BFT Østbyen helsestasjon (Østbyen bydel)

Les mer om svangerskapskontroll

 

Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel. 

Gateadresser tilknyttet de ulike helsestasjonene.

Finn din bydel

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. I løpet av 2018 vil Trondheim kommune jobbe med å innføre nytt helsestasjonsprogram etter anbefalinger fra helsedirektoratet.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

Faste helseundersøkelser 0-5 år i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 6 uker helsesøster og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesøster, vaksine
 • 4 måneder fysioterapeut, gruppe
 • 5 måneder helsesøster, vaksine
 • 6 måneder helsesøster og lege
 • 7/8 måneder helsesøster, gruppe
 • 10 måneder helsesøster, gruppe
 • 12 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesøster, vaksine
 • 17-18 måneder helsesøster
 • 2 år helsesøster og lege
 • 4 år helsesøster

 

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon.

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesøster utarbeides en ammeplan i neste graviditet.

Etter fødsel vil alle helsesøstre kunne tilby ammeveiledning. Det er helsesøstre med videreutdanning i amming i alle bydelene. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Foreldreveiledning

Trondheim kommune tilbyr Godt samlivs kurs til alle førstegangsforeldre.

Godt samliv kurs

Godt samliv er et gratis parkurs for nybakte foreldre. Hensikten er å gi støtte og inspirasjon i en periode med forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset tilbys par der minst en er førstegangsforelder, eller det er parets første felles barn. Kurset drives av Trondheim kommune og er utviklet av Barne, - ungdoms- og familieetaten. Alle førstegangsforeldre vil få informasjon om Godt samliv parkurs ved helsestasjonen.

Førstegangsforeldre vil bli prioritert, men foreldre med flere og/eller eldre barn vil tilbys plass dersom det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er deres første felles barn ber vi om at dere opplyser om dette ved påmelding.  

Kurset er gratis. På kurset får dere metoder og verktøy for å løse hverdagsproblemer og for å styrke kommunikasjonen i parforholdet. Les mer om Godt samliv på www.bufdir.no/godtsamliv eller om Godt samliv i Trondheim på Facebook og Twitter.

Kursene går kontinuerlig og oppdaterte datoer for kurs vil du finne her og på facebooksiden.

For høsten 2018 er det satt opp følgende kurs:

 • 17. november

Kurset varer fra klokken 09.30-16.00. Det serveres lunsj klokken 12.00.

Alle kursene arrangeres på Saupstad helsestasjon. Det anbefales at barnet er mellom 3-18 måneder når dere deltar.

For å få et best mulig utbytte av kurset anbefales det at man ordner barnevakt til barnet.

For spørsmål  ta kontakt med Rosten helsestasjon på tlf 72 54 93 10 eller til kurskoordinator: Nurcan Akat, tlf 916 72 265, mailadresse: nurcan.akat@trondheim.kommune.no

Link til påmeldingsskjema

 

Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, PPT, familietiltak eller barnevern.

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
 • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra for eksempel barnehage eller helsesøster dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familietiltak tilbyr individ- og gruppebasert veiledning, etter foresattes behov. De har også kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP, PMTO. 
 • Noen barnehager tilbyr ICDP foreldreveiledningsgrupper, samt gir individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov.
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:
Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK:
Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

 

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program. 

 Barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet

Vaksinasjonskontoret

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid  St. Olavs sin informasjon om barseltiden. Nyttig informasjon om den nyfødte

 

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (video)

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

forside hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

Barns bevegelsesutvikling 

Home Start familiekontakten

Utvikling

Barns føtter 

Barns bevegelsesutvikling 

Film om motorisk utvikling

Samspill

 

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

 

I trygge hender

Se hva jeg-ser, om barnets sosiale utvikling 

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 

 

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet 

Små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk, veileder

Tannhelse

Film om tannhelse, ulike språk

Puss, puss fra første tann

Amming/ Ernæring/ Kost

Mat og måltider for spedbarn

Vitamin D-dråper 

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

 Helsedirektoratets kostråd 

Vaksiner

Vaksinasjon Informasjonsflyer til foreldre

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Ulykkesforebygging / Sikkerhet i hjemmet

 

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Sjekkliste for boligen

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Forgiftninger kan unngås

Trygt sovemiljø

Giftplakat

Trafikksikkerhet

Brannsikkert hjem

Gode råd om kulde, reise, sykdom mm, ulike foreldrebrosjyrer

Barnets beste ved samlivsbrudd

Når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har feber

 

Barn og kulde

 

Gode råd for god reise

 

Solbeskyttelse.

 

Kolikk

 

Forstoppelse

 

Bleieutslett

 

Puss i øyet

 

Tørr hud

 

4 måneders gruppe

Barns bevegelsesutvikling

Barns føtter

Bekkenbunnstrening en informasjonsvideo

7/8 måneders gruppe

sjekkliste for boligen (pdf)

 

Planter og forgiftninger (pdf)

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp (pdf)

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Giftplakat (pdf)

Forgiftninger kan unngås (pdf)

Puss, puss fra første tann (pdf)

10 måneders gruppe

 

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn 

Littsint.no, nettside om sinnemestring

 

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet (pdf)

Engelsk informasjon

Vaccination

What should you do when your baby is crying?

Building a happy baby

Caring for your baby at night

Motor development in children

Vitamin D-drops

Childrens environment and safety

Look what i see, social development

Care and clean, first teeth

Happy teeth

In safe hands

Anger management for parents

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

 Lenker til nettsider med trygge kilder.

Helsestasjonstjenesten.no En trygg kilde til kunnskap om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse

Folkehelseinstituttet.no om vaksinasjon

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no, tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdir sin side familievernet

Amming, oppbevaring, tilbereding av MM + brosjyrer om amming på ulike språk

Morsmelkerstatning

Matportalen.no om ernæring til barn

Tryggmammamedisin.no om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no om barn og medier

Statens strålevern om solbeskyttelse

Giftinformasjon

Tryggtrafikk.no om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no, råd rundt mange tema

Barn og kulde

Alle helsestasjonene

Sist oppdatert: 05.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?