Vaksine og smittevern

Vaksine og smittevern

Bestill time

Time bestiller du via HelsaMi.

Hvis du skal bestille time for flere eller trenger hjelp kan du ringe telefon 72 54 08 50.

Avbestilling av time skjer senest innen åpningstid siste virkedag før time. Hvis ikke får du et gebyr. Dette gjelder både voksne og barn.

Gravide som ønsker gratis kikhostevaksine får denne i svangerskapsomsorgen hos egen fastlege eller jordmor.

For timebestilling og mer informasjon om koronavaksinasjon følg denne lenken.

Hvor foregår vaksineringen?

 
NB! Merk deg om du har time på Vaksinasjon- og smittevernkontoret (Statens Hus, inngang A fra Tinghusgata) eller på Vaksinestasjonen (Statens Hus, inngang H fra Bispegata).
 
Vaksinestasjonen brukes primært til korona- og annen massevaksinering.

Priser

Konsultasjon- og vaksinepriser

Reisevaksiner

Bestill time, så går vi igjennom vaksinestatus, reisemål og behov. Vi har de aller fleste vaksiner på kontoret, så du får vaksiner samme dag. Vi setter ikke medbrakte vaksiner. En konsultasjon innebærer vaksineråd og/eller vaksinering, samt informasjon om tema som kan være aktuelle for din reise. Inkludert i konsultasjonen er også resept på malariaprofylakse, hvis det er nødvendig. 

Når bør jeg vaksinere meg?

For de fleste vaksiner tar det minst 1-2 uker før du oppnår beskyttelse. Noen vaksiner må også gis i flere omganger for full effekt. Det kan da være ulike intervall mellom dosene, mest vanlig er 1-4 uker, men kan også være opp til 3 måneder. For å få best mulig effekt er det derfor lurt å starte i god tid før du skal reise. 

Vi anbefaler å starte vaksinasjon senest 5-6 uker før avreise. Kontakt oss likevel hvis det er kort tid til du skal reise, så skal vi hjelpe deg med de vaksinene du vil oppnå effekt av og gi deg råd tilpasset reisemålet. 

Hvor finner jeg oversikt over mine vaksiner?

Du kan selv logge deg inn på helsenorge.no. Under fanen VAKSINER vil dine vaksiner som er registrert i det nasjonale vaksineregisteret Sysvak ligge. Har du barn under 16 år, har du også tilgang til å se deres vaksiner.

Det er noen begrensninger i hvilke vaksiner du kan finne her:

 • Kun de som er født i 1995 og senere vil finne sine barnevaksiner her.
 • Reisevaksiner og andre vaksiner tatt fra 2011 og fremover skal være registrert.

Hvis du har vaksinert deg hos oss før dette, vil vi kunne finne det i din journal. Ta med vaksinasjonskort, hvis du har det.

Er det nødvendig med vaksinekort?
I land hvor det er krav om vaksinesertifikat er det nødvendig at dette er ført inn i et internasjonalt vaksinasjonskort som medbringes på reisen. Dette gjelder: 
 • Gulfeber områder (krever gulfeber-stempel)
 • Pilegrimsreise til Mekka (krever meningokokkvaksine ACWY)
 • Land med polioutbrudd (krever at poliovaksine er satt i løpet av siste 12 mnd) 

Når vaksinene settes med dette formålet, er internasjonalt vaksinesertifikat inkludert i konsultasjonen.

Noen land har også hatt krav om at koronavaksiner ble ført inn i et slikt kort, men det er sjelden krav lenger om dette i 2024. Les mer på vår side om korona

For øvrige vaksiner trengs det normalt ikke vaksinekort, men vi anbefaler at du printer ut eget vaksinasjonskort fra helsenorge.no (norsk/engelsk) og tar med på reisen. Du vil finne samme informasjon digitalt, men det kan være fornuftig å ha det med i papirform, da du kan komme til land eller i situasjoner hvor det digitale nettet eller telefonen din ikke er tilgjengelig.

 Ønsker du likevel å få fylt ut et slikt internasjonalt vaksinasjonskort eller trenger et nytt, betales det etter gjeldende satser.

Reiseråd

Under konsultasjonen vil du få råd tilpasset ditt reisemål. Aktuelle tema kan for eksempel være vann- og mathygiene, mygg-utbredelse og -beskyttelse, parasitter, trafikk, rabies, høydesyke, utbrudd av sykdommer, reise med småbarn etc. NB! Husk å sjekk din reiseforsikring.

Les forøvrig Folkehelseinstituttets “Gode råd for god reise” 

Vaksineanbefalinger

Anbefalte vaksiner er kun en veiledning. Det kan være aspekter ved din reise, din alder, din helse eller dine aktiviteter som gjør at vaksiner anbefales eller ikke. Dette blir alltid vurdert individuelt under konsultasjonen. Du vil få vaksineråd tilpasset deg og din reise, og trenger ikke å ha dette klart når du kommer til oss.

Hvis du ønsker å lese om anbefalingene for de ulike landene, kan du sjekke Folkehelseinstituttets side om reisevaksiner.

Aktuelle vaksiner
 • BCG (ved lengre opphold, effekt etter 6-12 uker)
 • Dengue 
 • Gulfeber 
 • Hepatitt A 
 • Hepatitt B
 • Influensa
 • Japansk encefalitt
 • Kolera 
 • Korona
 • Meningokokk ACWY
 • Meningokokk B
 • MMR (meslinger, kusma, røde hunder)
 • Polio
 • Påfyll barnevaksiner (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio)
 • Rabies
 • Skogflåttencefalitt
 • Tyfoid
Regjeringens reiseråd for de ulike land

Utenriksdepartementet har laget reiseinformasjon til land som Norge har diplomatiske forbindelser med. Velg landet du skal til og få en utfyllende oversikt over hva du må tenke over før du reiser. Denne informasjonen finnes også i appen Reiseklar, som kan lastes ned på telefonen.

Gruppevaksinering

Hos grupper av en viss størrelse kan et team fra oss komme til deres lokaler for vaksinering. Vi har lengst erfaring i Trondheim med å organisere og gjennomføre slike avtaler. Send oss gjerne en , så ringer vi deg for en uforpliktende samtale og kartlegger behov.

Yrkesvaksinering (tjenestereiser)

Her kan du bestille time til vaksinering.

Arbeidstaker har rett på et trygt arbeidsmiljø og vaksinasjon kan være et av flere virkemidler for å oppnå det. Arbeidstaker kan også utgjøre en smitterisiko for andre og vaksinasjon kan redusere risikoen for å spre smitte videre. Begrunnelser for vaksinasjon av ansatte reguleres av lover. I tillegg kan enkelte arbeidsplasser tilby vaksine mot sykdom som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne på arbeidsplassen.

For øvrig informasjon og tabell over anbefalinger for visse yrkesgrupper, se Folkehelseinstituttet

Hvis du er ansatt i Trondheim kommune, må følgende skjema fylles ut av arbeidsgiver før yrkesvaksinering og tas med til din time.

Vi kommer gjerne ut til deres arbeidsplass for vaksinering, hvis det er grupper av en viss størrelse som kan vaksineres samtidig (>20 stk). .

Ved tjenestereiser/arbeidsreiser til utlandet vil det foretas en individuell vurdering for behov av vaksinering, på bakgrunn av reisemål, reisens type og varighet, samt arbeidstakers alder, helse og vaksinestatus. Bestill time til reisevaksinering.

Annen vaksinering

Bestill time, så går vi igjennom vaksinestatus og behov. Vi har de aller fleste vaksiner på kontoret, så du får vaksiner samme dag. En konsultasjon innebærer vaksineråd og vaksinering. Visste du at man trenger påfyll av “barnevaksiner” hvert tiende år hele livet?

Aktuelle vaksiner

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til ungdom

Hvem kan ta vaksinen?

Alle som ønsker det kan ta vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom mellom 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Hvilke vaksiner kan du ta?

Det finnes to ulike typer meningokokkvaksiner:

 1. Meningokokk ACWY-vaksine (anbefalt av Folkehelseinstituttet) En vaksinedose.
 2. Meningokokk B-vaksine.
  Vaksinen består av to doser, med minst 4 ukers intervall.

Folkehelseinstituttet sier følgende: 

"Med dagens smittesituasjon vil ACWY-vaksinen gi bredest dekning i aldersgruppen 16-19 år. Derfor er det denne vaksinen som først og fremst anbefales til ungdom. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som har gitt sykdom i Norge de siste årene (A, B, C, W og Y) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene"

Bestill time

Du bestiller time via HelsaMi eller ved å ringe 72 54 08 50.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider 

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Friske personer kan ha meningokokkbakterier i halsen uten å vite om det. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre.

Hos enkelte smittede kan bakteriene komme over i blodbanen og slik gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet og gi blodforgiftning og skade i viktige organer som hjerte, lunger og nyrer.

Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10% av de som får sykdommen dør. Omtrent 20% av de syke får varige og alvorlige følgetilstander som for eksempel hørselsskade og konsentrasjonsvansker.

Hvordan smitter det?

I de fleste tilfellene skjer smitten fra friske personer som har bakterien i halsen. Bakterien overføres mellom mennesker gjennom spytt ved f.eks. kyssing, deling av flasker og glass. Det er vist at røyking, inkludert passiv røyking, svekker motstandskraften og øker smittefaren.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokkbakterier i halsen.

Kombinasjonen av tett samvær med andre ungdommer, festing og lite søvn gjør at ungdommer kan være spesielt mottakelige for smitte med meningokokkbakterier og derfor mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å få rask helsehjelp. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta vare på hverandre og ta ansvar dersom noen blir syke med feber og særlig ved redusert bevissthet. 

Tuberkulosekontroll

Det er tre grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

 • Nyankomne innvandrere / besøkende som skal være i Norge i mer enn 3 måneder, som kommer fra land med høy forekomst.

 • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose, eller ved mistanke om smitte / risiko.

 • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter, pleietrengende eller barn. Gjelder hvis du har oppholdt deg i mer enn tre måneder i løpet av de siste tre år i et land med høy forekomst, eller på andre måter kan ha vært smitteutsatt. Det vil si helsepersonell, lærere, barnehageansatte, studenter, samt au pair.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Timebestilling og kontaktinformasjon

Time kan bestilles via HelsaMi eller på telefon 72 54 08 50.

Besøksadresse: Prinsens gate 1A (Statens Hus), inngang fra Tinghusgata

E-post:

Pris

Lovpålagt undersøkelse er gratis. 

Ikke-lovpålagt betales etter gjeldende satser 

Om undersøkelsen

Du vil få en samtale med en helsesykepleier. Ved behov blir du henvist til lungerøntgen og eventuelt blodprøve. Beregn litt ventetid.

Åpningstid og kontaktinformasjon

 • Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.15-11.15 og 12.15-15.00.

 • Tirsdag kl. 08.15-11.15 og 12.15-13.30.

Telefon: 72 54 08 50

E-postadresse:

Vaksinasjon- og smittevernkontoret: Prinsens gate 1 (Statens Hus).

Inngang A fra Tinghusgata.

Vaksinestasjonen: Prinsens gate 1 (Statens Hus)

Inngang H fra Bispegata. 

Vaksinestasjonen brukes primært til massevaksinering.

Telefontid

Telefon: 72 54 08 50.

 • Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-10.30 og 12.30-14.30.

 • Tirsdag kl. 08.30-10.30 og 12.30-13.30.

 

Sist oppdatert: 16.05.2024

Fant du det du lette etter?