Avlastning

Avlastning

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten i bydelen din som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte.

Her kan du lese mer om hva vi legger vekt på når vi vurderer søknaden din.

Les mer om hvordan du kan bli avlaster.

Avlastningstiltak

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. De viktigste tiltakene vi har i Trondheim kommune er privat avlastning og avlastning i institusjon.

Avlastning for barn og unge

Det er Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge som gir tilbud til familier som har behov for avlastning for barn og unge under 18 år. Avlastningsopphold for barn og unge vil i hovedsak skje i egen bemannede boenheter, men det kan også gis som privat avlastning.

Avlastning for voksne som bor i foreldrehjemmet

For de over 18 år, men som fortsatt bor hjemme i foreldrehjemmet, er det Avlastningstjenesten for voksne som skal gi avlastningen. Avlastningen skjer hovedsaklig ved Leistad avlastningsbolig, men kan også gis som privat avlastning.

Avlastning for eldre

For eldre vil avlastningen i hovedsak skje i helsehus, men kan også gis som privat avlastning.

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer at en privatperson engasjeres som oppdragstaker eller ansettes av kommunen som avlaster og tar over omsorgen i perioder. Privat avlastning for voksne organiseres av Strindheim bo- og aktivitetstilbud. Vi har også ansvar for å følge opp og veilede avlasterne.

Andre avlastningstiltak

Kommunen kan også innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være praktisk hjelp i hjemmet, støttekontakt eller andre fritidstilbud eller dagtilbud.

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Hvordan søke om avlastning?

Hvis den som mottar omsorgen er under 18 år, må du søke til barne- og familietjenesten i bydelen din.

Hvis vedkommende er over 18 år, må du søke til helse- og velferdskontoret.

Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli det må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette trengs det ingen formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert.

Ta kontakt med Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge på telefon 72 54 10 90 eller e-post .

Sist oppdatert: 03.08.2022

Fant du det du lette etter?