Idrett - kommunalt tilskudd spillemidler

Idrett - kommunalt tilskudd spillemidler

Formål

Lag og organisasjoner i Trondheim kommune som er berettiget til å søke spillemidler kan søke kommunen om inntil 10% tilskudd av godkjente kostnader til spillemiddelfinansierte idretts- og friluftsanlegg som tilfredsstiller krav i Bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivetet  

Hvem kan søke om tilskudd

Lag og organisasjoner i Trondheim kommune som er berettiget å søke spillemidler i tråd med Bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet

For søknadsåret 2025 kan ingen nye søkere legge inn kommunalt tilskudd som en del av finansieringen i søknaden .

  • Trondheim kommune kan gi inntil 10% av godkjent tilskuddsberettigede kostnader (avhengig av bystyrets årlige vedtak av budsjettrammer til ordningen).
  • Tilskuddet størrelse blir behandlet sammen med prioritering av spillemidler.
  • Tilskuddet utbetales når søknadene er ferdig saksbehandlet og godkjent av Trøndelag fylkeskommune (ca 15. april søknadsåret).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd.

Hjelp til Tilskuddsbasen

Kontakt


Enhet for idrett og friluftsliv

, telefon: 45 07 86 62

: 92 84 13 36

E-post:

Sist oppdatert: 22.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward