Klimatilskudd til ladepunkt for elektriske drosjer

Klimatilskudd til ladepunkt for elektriske drosjer

Formål

Trondheim trenger flere elektriske drosjer. For at det skal være praktisk å kjøre elektrisk drosje, må det også være enkelt å lade, aller helst hjemme. For å sikre trygg hjemmelading av elektrisk drosje, kan du søke Trondheim kommune om økonomisk tilskudd til eget ladepunkt.

Søknadsfrist

Denne tilskuddsordningen for 2023 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. 

Hvem kan søke om tilskudd

Det er kun drosjeeiere med løyve, og drosjesjåfører som er ansatt hos drosjeeier med løyve, som kan søke på dette tilskuddet. Tilskuddet gis kun til ladepunkt som settes opp på adresse i Trondheim kommune.  Hvis du ønsker å søke om tilskudd til flere ladepunkt, må du sende samlet søknad.

Hva prioriteres

Kjøp og montering av ladepunkt for elektrisk drosje hjemme hos drosjesjåfører og/eller løyvehavere som eier, eller har bestilt, elektrisk drosje.

 • Tilskuddet er inntil 10 000 kroner eks. mva per ladepunkt, begrenset til 50% av godkjente kostnader.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladepunkt, inkludert nødvendig kabling og påkrevd jordfeil- og overspenningsvern, som kan tas med i søknaden.
 • Du kan søke selv om du bor i et sameie eller borettslag som har søkt, eller skal søke om, tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur.

Dette prioriteres ikke

 • Det gis ikke støtte til oppgradering av strømanlegg eller sikringsskap utover tiltak som er påkrevd for å kunne montere laderen.

Søk om tilskudd

Logg inn på Tilskuddsbasen for å søke. Les mer om ordningen.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

 • Legg ved kopi av drosjeløyve.
 • Dersom ladepunktet skal monteres hjemme hos sjåfør, må dokumentasjon på arbeidsforhold legges ved søknaden.
 • Oppgi adressen hvor ladepunktet skal settes opp.
 • Legg ved kopi av vognkort, eller bestillingsbekreftelse på elektrisk drosjebil.
 • Legg ved pristilbud på kjøp og montering av ladepunkt.

Behandling av personopplysninger

Søknad om tilskudd er et offentlig dokument. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitive opplysninger i søknaden. Har du likevel behov for å gi personsensitive opplysninger i søknaden, kan du be om at de blir unntatt fra offentligheten. Du må begrunne hvorfor.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at ladepunktet er montert, må du levere rapport i Tilskuddsbasen for å få utbetalt tilskuddet. Frist for dette er 1. juni 2024. Rapporten skal inneholde faktura for kjøp og montering av ladepunktet pluss en bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført av en autorisert installatør (samsvarserklæring eller sluttkontrollskjema). Du er forpliktet til å sørge for drift og vedlikehold av ladepunktet i fem (5) år. 

Du må i tillegg oppbevare regnskap med bilag i minst fem (5) år, og dette må kunne legges fram på kort varsel.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter at rapporten er godkjent, vil tilskuddet bli utbetalt til kontoen du har oppgitt.

 • OBS: Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, arbeidene må derfor ikke settes i gang før du har fått vedtak om tilskudd.
 • Trondheim kommune forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Endringer i gjennomføringen

Tiltaket skal gjennomføres slik du har beskrevet i søknaden. Hvis det oppstår behov for å endre på noe, er det viktig at du informerer saksbehandler først.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskuddet gis som såkalt bagatellmessig støtte. Hvis du har søkt på, og mottatt, bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene, må du informere om dette i søknaden, og du må oppgi hvor mye støtte du fikk.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Enhet: Klima- og miljøenheten

Kontaktperson: Sunniva Fossen Haugen

Telefon/e-post: 92 60 19 86 /

Sist oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward