Hjem Veg, vann og avløpVann og avløp for bedrifter og profesjonelle

Vann og avløp for bedrifter og profesjonelle

Ledningskart

Ta kontakt med avdeling for vann og avløp i Trondheim bydrift for spørsmål om ledningskart, vannavstengninger og generelle spørsmål om drift av vann- og avløpssystemet i Trondheim.

Telefon: 72 54 63 50 (Åpningstid er kl 08.00-15.00, mandag - fredag)
Vakttelefon utenom arbeidstid: 72 54 64 49

E-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Sluppenvegen 12 C

Sanitærreglement

Skjema for bedrifter

Søknads- og meldingsskjemaer for bedrifter og konsulenter

Sanitærmelding - igangsetting og ferdigmelding av tiltak

Skjema for igangsetting og ferdigmelding

En sanitærmelding består av to skjema; igangsetting av tiltak og ferdigmelding av tiltak.

Skjemaet for igangsetting av tiltak lastes ned nedenfor, fylles ut og sendes inn på e-post.

Skjemaet for ferdigmelding av tiltak med aktuelt kartutsnitt bestilles på e-post.

Skjemaer kan sendes ferdig utfylt via e-post til bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Skjemautskrifter på papir kan leveres i vårt kundemottak i 1. etage i Sluppenvegen 12c, eller sendes i brevpost til:

Trondheim bydrift
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Bestille vannavstenging

Her finner du fremgangsmåte for bestilling av vannavstengning på kommunal vannledning

Vannavstengninger for planlagte arbeider bestilles via e-post til bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no 

Ved akutte hendelser, ring 72546350

 

Planlagte vannavstengninger bestilles senest kl 14.00 to virkedager før planlagt avstengning. Akutte bestillinger ved feil på privat nett må tilpasses allerede oppsatte avtaler.

Følgende opplysninger ønskes ved bestilling av vannavstengning:

 • Navn på bestillende foretak
 • Kontaktpersonens navn og telefonnummer
 • E-postadresse for vedtak/godkjenning i retur
 • Årsak - for eksempel arbeid i forbindelse med privat nett (stikkledning)
 • Forklaring - hva skal gjøres (reparasjon av rør, ventil etc.)
 • Eksakt adresse (hvor arbeid skal utføres)
 • Ønsket starttidspunkt (dato og klokkeslett)
 • Antatt varighet

Trondheim bydrift vil, etter bestilling er mottatt, sende følgende dokumentasjon i retur til bestiller:

 • Bekreftet dato og klokkeslett for avstengning
 • Utsnitt av ledningskart der berørte eiendommer/adresser er avmerket
 • Liste over berørte adresser
 • Skjemaet ”61341-3-01-02 Ferdigmelding av tiltak”
 • Skjemaene Igangsetting av tiltak og varsel om vannavstengning

Se for øvrig dokumentet:

Kravspesifikasjon ovenfor godkjente foretak fra Trondheim bydrift VA

Vann og avløp, analysetjenester

Analysesenteret tilbyr analyse av drikkevann, badevann, avløpsvann, resipienter med mere.

Analysesenteret har høy kompetanse og lang erfaring for analyse av:

 • Drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriftens krav til nettkontroll, enkel- og utvidet rutinekontroll
 • Sensorisk analyse av vann
 • Analyse av bassengvann og badevann
 • Vassdragsovervåkning
 • Avløpsvann, slam, sigevann, prosessvann etc.

Hvis ønskelig kan Analysesenteret sette opp prøvetakingsplan i forhold til ulike forskrifter og kundekrav. Analysesenteret er også behjelpelig med prøvetaking og transport av prøven til laboratoriet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Drikkevannskvaliteten i Trondheim kommune

Vann og avløp, prosjekteringsverktøy

Her finner du veiledere og annet prosjekteringsverktøy

Sist oppdatert: 11.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?