Meld inn feil til Trondheim bydrift

Her kan du gi beskjed til kommunen, hvis du opplever feil eller mangler ved våre tekniske tjenester eller har forbedringsforslag.

Akutte henvendelser

Telefon veg, vann og avløp (i kontortid): 72 54 63 50

Vakttelefon etter kl.15.30: Vann og avløp: 72 54 64 49 Veg: 175

Husk: Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no .

Driftsmeldinger om vann og avløp

Her kan du sende tips og henvendelse om feil på vann og avløp:

Meld inn feil på vei, vann og avløp

Meld inn feil på vannmåler

Husk: Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no .

Driftsmeldinger veg

Meld inn feil på vei, vann og avløp

Gatebelysning

Innmelding av feil på gatelys

Nyheter og kunngjøringer