Barne- og familietjenesten (BFT)

Barne- og familietjenesten (BFT)

Barne- og familietjenestene omfatter Svangerskapsomsorgen, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ulike typer tiltak som kan støtte familien.

Tjenestene gis av Barne- og familietjenesten i din bydel. Aktuelle fagpersoner som er knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barn, ungdom og foreldre kan be om hjelp ved å henvende seg direkte til helsestasjonen, barnehagen, skolen, eller direkte til publikumsmottaket i bydelen. Offentlige instanser bes om å henvende seg på henvisningsskjema.

Bydelsvise barne- og familietjenester

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Finn din bydel her.

Områder i Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten på flere språk

Andre tjenester under BFT

 

Sist oppdatert: 14.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M