Om vann og avløp

Om vann og avløp

Nøkkeltall for vann og avløp

Her finner du blant annet tall som viser hvor mye vann vi leverer, hvor mye vann som renses og hvor mye som forsvinner i lekkasjer.

Vannforsyning og vannkvalitet

Jonsvatnet er hovedvannkilde i Trondheim kommune og Malvik kommune. Melhus kommune er forsynt fra Benna. Hovedvannkildene i hver av kommunene er reservevannkilde i den andre kommunen.

I Klæbu er Fremo drikkevannskilden.

I Norge vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868).

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet.

Informasjon om vannkvalitet

Drikkevannet har høy kvalitet. Det er et resultat av et systematisk og helhetlig sikringsarbeid.

Mer informasjon om vannkvalitet

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand i Trondheim

Vanntrykk

Vanntrykket skal senkes i flere deler av byen. Mer informasjon om trykksenking finner du på informasjonsside om prosjekt for senking av vanntrykk.

Ansvaret til vannverkseier

I drikkevannsforskriften heter det:

“Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.” Vannverkseier skal også sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. For å oppnå dette skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå.

Drikkevannsforskriften sier videre “Det er forbudt å forurense drikkevann.”

Avløpssystem

Byens innbyggere skal ha rene bekker, elver og ren fjord.

Avløpssystemet i Trondheim består av over 1400 kilometer med kommunale avløpsrør. Det tilsvarer strekningen Trondheim - Bodø, frem og tilbake! Og det private nettet er enda lengre. 

Det er også rundt 80 pumpestasjoner som pumper kloakken til renseanleggene.

Derfor renser Ladehammeren og Høvringen renseanlegg avløpsvann slik at utslipp til fjorden ikke forringer vannkvaliteten. Resultat av rensingen skal tilfredsstille myndighetenes krav og bestemmelser.

Planer

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033: Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Informasjonsmateriell

Brosjyrer på mange språk om "Fett tetter rørene våre".

Norsk: Fett tetter rørene våre

Arabisk: الدهون تسد أنابيبنا Fett tetter rørene våre

Engelsk: Cooking fat clogs our drains

Fransk: Les graisses bouchent nos canalisations

Persisk: Fett tetter rørene våre

Polsk: Tluszcz zatyka nasze rury

Russisk: ЖИР ЗАСОРЯЕТ НАШИ ТРУБЫ Fett tetter rørene våre

Somalisk: Dufanku tuubbooyinka ayuu xiraa

Spansk: La grasa tapa nuestras tuberias

Thai: ไขมันทําให้ท่อระบายนํ้า ของพวกเราอดตัน Fett tetter rørene våre

Tigrinja: ስብሒ ንሻምብቆታትና ይዓብሶ ኢዩ። Fett tetter rørene våre

Vietnamesisk: Mỡ là m nghẹ t cá c ố ng nướ c Fett tetter rørene våre

 

Sist oppdatert: 14.06.2024

Fant du det du lette etter?