Trondheim i tall

Trondheim i tall

Trondheim kommune tilrettelegger statistikk og prognoser til bruk i kommunens planlegging.

I menyen under finner du temasidene for de mest etterspurte temaene.

Befolkningsstatistikk

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år. Les mer om befolkningsstatistikk her.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognosen for 2022 (TR2022M) anslår at befolkningen i Trondheim kommer til å vokse til rundt 236 000 i 2035 og omtrent 254 000 i 2050. Les mer om befolkningsprognosen her.

Bolig- og bygningsstatistikk

I 2021 ble det tatt i bruk 1 624 boliger i Trondheim. Det har blitt bygd flest små og mellomstore boliger. Rundt 70 prosent av boligene bygd i 2021 er blokkleiligheter. For mer om bolig- og bygningsstatistikk, les mer her.

Andre sider

Handelsstatistikk

Trafikktall

Levekår

Husleiepriser

Det er også mulig å lage egne tabeller i Statistisk sentralbyrås statistikkbank, eller sjekke ut Statistisk sentralbyrås kommunefakta som oppdateres hvert 3. kvartal.

Sist oppdatert: 21.10.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward