Strindheim hjemmetjeneste

Arkitekttegnet illustrasjon av administrasjonsbygg til Strindheim hjemmetjeneste

Kontakt Strindheim hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Strindheim hjemmetjeneste bistår deg som har behov for helsehjelp i kortere og lengre perioder slik at du har mulighet for å bo hjemme lengst mulig.

På vår enhet har vi et tverrfaglig team med både kvinner og menn som bistår deg som har behov for hjelp. Hos oss kan du få bistand fra sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeut, audiograf og pleieassistenter.

Tilbud

Som bruker ved Strindheim hjemmetjeneste kan du også benytte deg av tilbud om dagsenter hvor det tilbys fotpleie, frisør og bydelskafe samt ulike kulturelle tilbud. Dette finner du på helse- og velferdssentre i bydelen.

I vårt område er det bydelskafe på Persaunet helse- og velferdssenter (Sansen for Smak) og på Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Dagsenter finner du på Risvollan helse og velferdssenter, Bakklandet Menighets Omsorgsenter og Persaunet helse- og velferdssenter.

Er du eller noen i din familie rammet av kreft

Hjemmetjenesten har egne ressurspersoner innen kreftomsorg som kan bistå deg å komme i kontakt med Kreftkoordinator i Trondheim kommune.

Har du eller noen i din nærmeste familie demens

Ressurssenter for demens

Frivilligsentraler

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivilligsentralene i bydelen. De kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
 • Besøksvenn
 • Praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller lignende.
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisør, bank eller lignende.
 • Lære data/datahjelp
 • Og mye mer

I vårt område finner du Strinda frivilligsentral eller Østbyen frivilligsentral.

Brukerråd for Strindheim

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Strindheim hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Østbyen og Lerkendal bydel.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Vårt kontor finner du i første etasje ved Persaunet Helse og Velferdssenter.

Kontaktinformasjon: Hovednummer: 72 54 90 70

Telefonen er betjent Mandag til Fredag fra klokken 08.00-15.00, utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Konsulent/drift: 72 54 90 74

Merkantil: 72 54 90 76

Fax: 72 54 90 71

Avdelingsledere:

 • Lisa Sandvik
 • Roar Syrstad Brattli

TK-kode: 073790

Sist oppdatert: 17.01.2023

073790

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M