Heimdal hjemmetjeneste

Kontakt Heimdal hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Velkommen til Heimdal hjemmetjeneste - en åpen, modig og kompetent hjemmetjeneste med dedikerte ansatte. Vi bistår deg som har behov for nødvendig helsehjelp i kortere og lengre perioder. På denne måten får du muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

På vår enhet har vi et tverrfaglig team med både kvinner og menn som bistår deg som har behov for nødvendig helsehjelp. Som bruker hos oss vil du få tildelt en primærkontakt.

Hos oss kan du få bistand fra sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter og pleieassistenter. Dette blir vurdert ut i fra hva som er ditt behov.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Heimdal hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Vårt kontor finner du i 2. etg. ved Tiller helse- og velferdssenter.

Kontaktinformasjon: Hovednummer: 72 54 94 30.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 08.00-15.00. Utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Fax: 72 54 94 31

Avdelingsledere:

 • Grete Dolmseth, mobil 90 15 39 76
 • Monica Stolpnes, mobil 90 19 50 76
 • Mia Lindberg, mobil 47 67 66 11

Søke jobb hos oss?

Heimdal hjemmetjeneste er stadig på jakt etter dyktige og kompetente medarbeidere! Er du er sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider? Har du lyst til å bli en del av vårt flotte team med faglige utfordringer?

Send en e-post til enhetsleder for uformell prat og en kopp kaffe.

Vi har et godt arbeidsmiljø på Heimdal, noe vi mener er nødvendig for å yte best mulig til våre brukere. Erfaring og utdanning er en forutsetning, og du må levere politiattest.

Vi ønsker ekstravakter som har begynt på en helsefaglig utdanning.

Trondheim Kommunes rekrutteringsfilm.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Tilbud

Som bruker av Heimdal hjemmetjeneste kan du også benytte deg av tilbud om dagsenter hvor det tilbys fotpleie, frisør og bydelskafe, samt ulike kulturelle tilbud.

I vårt område er det bydelskafe på Tiller helse- og velferdssenter og Kattem helse- og velferdssenter.

Dagsenter finner du på Tiller helse- og velferdssenter, Kattem helse- og velferdssenter samt Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter.

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har, og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, samt veilede deg i forhold til regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du skal klage står i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Saupstad hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Midtbyen og Heimdal bydel.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Nyttige lenker til deg som bruker eller pårørende
Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Heimdal hjemmetjeneste jobber aktivt med hverdagsrehabilitering. Dette er opptrening for en gruppe brukere som klarer seg mye selv, men som trenger hjelp til å trene seg opp på noen områder. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Når vi jobber med hverdagsrehabilitering jobber vi tverrfaglig med ergo- og fysioterapitjenesten. Hjemmetjenesten har ansvaret for å avdekke behovet og henvise.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Video om hverdagsrehabilitering i Trondheim kommune

Google-site hverdagsmestring

Forebyggende trening i hjemmet

Forebyggende trening i hjemmet er en tjeneste til deg som bruker av hjemmetjenesten som har behov for videreføring etter hverdagsrehabilitering, avsluttet fysioterapi/ergoterapi eller oppfølging fra rehabiliteringsteam for å forebygge fysisk tilbakefall.

For at du skal kunne få denne tjenesten må det være vurdert at du ikke kan benytte deg av andre tilbud (frivillige, treningsgrupper, treningssenter, aktivitetsvenn, dagsenter osv.).

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Er du eller noen i din familie rammet av kreft?

Hjemmetjenesten har egne ressurspersoner innen kreftomsorg som kan bistå deg å komme i kontakt med kreftkoordinator i Trondheim kommune.

Har du eller noen i din familie demens?

Vi har et eget Ressurssenter for demens i Trondheim kommune. De kan bidra med råd, veiledning og samtaler.

Frivillighetssentraler

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivillighetssentralene i bydelen. De kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller liknende med noen
 • Besøksvenn
 • Spisevenn
 • Praktiske oppgaver som f.eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller liknende
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller liknende
 • Lære data / datahjelp
 • Og mye mer

I vårt nærmiljø kan du finne Kattem frivillighetssentral og Sjetne frivillighetssentral. I tillegg har Livsglede for eldre mange arrangementer.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Heimdal hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 073720

Sist oppdatert: 02.08.2023

073720

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M