Barnehage

Aktuelt

 

Har du barn født i november 2016? SØK BARNEHAGEPLASS INNEN 1. MARS!

Etter all sannsynlighet vil også barn født i november 2016 få lovfestet rett til tilbud om barnehageplass innen utgangen av november 2017. Alle som ønsker plass må søke innen 1 mars. Det er viktig at man ønsker plass fra seinest den måneden barnet fyller ett år.

 

Det er lagt fram forslag til endring i barnehageloven, om å gi flere barn rett på tilbud om barnehageplass. Denne er ute på høring. Høringsfristen er 27. februar, men det er viktig at alle søker før endringen er vedtatt, for å være med på hovedopptaket.

 

Nytt tilbud til samiske barn

1.august 2017 åpner Trondheim kommune en samisk barnehageavdeling på Ferista friluftsbarnehage.
Hvis du ønsker plass på den samiske avdelingen, skriv det i merknadsfeltet til barnehagesøknaden.

 

Meldeboka

Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

Meldeboka skal prøves ut i barnehagene i Ranheim, Åsvang/Sildråpen, Utleira og Furutoppen i perioden mai - sept i 2016.

Rett til plass for barn som fyller ett år i september eller oktober
Stortinget har vedtatt at barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født.

1barnogskole Barnehage