Barnehage

Aktuelt

Årets hovedopptak er igang!

Vi er igang med hovedopptaket. Det sendes ut tilbud fortløpende. Vi håper at alle søkere til hovedopptaket, mottar svar innen utgangen av mai.

Det er ikke mulig å endre på søknaden i perioden 2. mars til 24. april.

Har du barn født i november 2016? SØK BARNEHAGEPLASS INNEN 1. MARS!

Etter all sannsynlighet vil også barn født i november 2016 få lovfestet rett til tilbud om barnehageplass innen utgangen av november 2017. Alle som ønsker plass må søke innen 1 mars. Det er viktig at man ønsker plass fra seinest den måneden barnet fyller ett år.

 

Det er lagt fram forslag til endring i barnehageloven, om å gi flere barn rett på tilbud om barnehageplass. Denne er ute på høring. Høringsfristen er 27. februar, men det er viktig at alle søker før endringen er vedtatt, for å være med på hovedopptaket.

 

Nytt tilbud til samiske barn

1.august 2017 åpner Trondheim kommune en samisk barnehageavdeling på Ferista friluftsbarnehage.
Hvis du ønsker plass på den samiske avdelingen, skriv det i merknadsfeltet til barnehagesøknaden.

 

Meldeboka

Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

Meldeboka skal prøves ut i barnehagene i Ranheim, Åsvang/Sildråpen, Utleira og Furutoppen i perioden mai - sept i 2016.

Rett til plass for barn som fyller ett år i september eller oktober
Stortinget har vedtatt at barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født.

1barnogskole Barnehage